Koronavirus - Bruk av smittevernutstyr, på- og avkledning av smittevernutstyr v. 3.0

Formål

Sikre rett bruk og på/av-kledning - ved undersøkelse, behandling eller nærkontakt med pasient/beboer. 

Omfang/Virkeområde

Gjelder alle medarbeiere på helsehus og langtidshjem i Sykehjemsetaten.

Ansvar

Institusjonssjef har ansvar for at prosedyren følge.

Aktivitet/Beskrivelse

 

Bruk av munnbind

 • Alle uvaksinerte beboere skal beskyttes ekstra ved at medarbeidere benytter munnbind i nærkontakt. Alle uvaksinerte medarbeidere må være spesielt nøye med korrekt bruk av munnbind i nærkontakt med uvaksinerte beboere/pasienter.

 • Medarbeidere ved helsehus og langtidshjem som får luftveissymptomer skal testes for covid-19 (unntatt de som har gjennomgått sykdommen sisete 12 måneder). Dersom testen er negativ og almenntilstand tilsier det, kan de komme på jobb, men de  skal benytte munnbind  (der avstand på en meter ikke kan overholdes) og i all nærkontakt (nærmere enn en meter) med beboer/pasient, uavhengig av beboer/pasient og medarbeiders vaksinestatus.​

 • Uvaksinerte medarbeidere som er definert som nærkontakter til covid-19 syk (husstand eller andre) kan komme på jobb, men skal testes daglig i syv dager og benytte munnbind hele dagen.

 • Alle uvaksinerte medarbeidere (inklusiv studenter, elever, eksterne aktører mm) skal benytte munnbind også i andre situasjoner der avstand på en meter ikke kan overholdes.

 • Samme munnbind kan benyttes til stell av flere beboere/pasienter, under forutsetning av at det dekker nese og munn hele tiden og at det brukes korrekt (se neste kulepunkt). 

 • Forutsatt korrekt bruk, kan munnbind brukes i 4 timer. Prosedyre for bruk av munnbind finner du her.
  • Må ikke tas av under bruk 
  • Må ikke berøres under bruk
  • Hvis munnbindet blir fuktig før det har gått 4 timer, må det skiftes

Åndedrettsvern benyttes ved aerosolgenererende prosedyrer. Se egen prosedyre Koronavirus - Aerosolgenererende prosedyrer og bruk av åndedrettsvern

Bruk av visir

Visir benyttes i nærkontakt med beboer/pasient som er satt i karantene eller er isolert pga positiv Covid-19.

​Håndtering av visir

 1. Visiret er personlig og må merkes. 
 2. Visiret må rengjøres og oppbevares forsvarlig på egnet sted når det ikke er i bruk.
 3. Flergangsvisir med skumgummi vaskes og oppbevares i merket pose på egnet sted slik at det kan gjenbrukes neste vakt av samme person.
 4. Engangsvisir kastes i restavfall når vakten er ferdig. 

Rengjøring av engangsvisir med skum:

 • Vaskes med såpe og vann eller overflatesprit 70% når det taes av.
 • La visiret tørke.
 • Legg visiret i merket pose.
 • Posen oppbevares på egnet sted (hvor visirene skal oppbevares må avklares lokalt. Der det lar seg gjøre kan rengjorte, merkede visir henges på knagger).
 • Visiret kastes i restvfall etter avsluttet vakt. 

Rengjøring av flergangsvisir med skum:

 • Vaskes med såpe og vann eller overflatesprit 70% når det tas av.
 • La visiret tørke.
 • Legg visiret i merket pose.
 • Posen oppbevares på egnet sted (hvor visirene skal oppbevares må avklares lokalt. Der det lar seg gjøre kan rengjorte, merkede visir henges på knagger).
 • Visiret rengjøres med såpe og vann eller overflatesprit 70% når vakten er ferdig og legges i merket pose. Posen med visir må oppbevares på egnet sted frem til neste vakt for gjenbruk. 

Rengjøring av visir uten skum:

 • Brukes og rengjøres i henhold til medfølgende bruksanvisning. 

 

Bruk av smittefrakk:

Normalt vil engangs fuktbestandige frakker med lange ermer og mansjett anbefales. I mange situasjoner kan engangs-plastforklær benyttes over ikke-fuktbestandig frakk/arbeidstøy av tekstiler. Beskyttelsesfrakk kan gjenbrukes, men må straks byttes dersom den blir fuktig/ våt/ synlig tilsmusset. Kontaminert (vått/fuktig/synlig tilsmusset) arbeidstøy må straks skiftes og sendes til vask. Bruk vaskbare beskyttelsesfrakker der det er mulig. Prosedyre for bruk og oppbevaring av beskyttelsesfrakk finner du her.

Hansker

Ved mangel på nitril- eller latekshansker, kan andre tilgjengelige hansker benyttes. Det er viktig å utføre god håndhygiene før og etter hanskebruk. I mange situasjoner vil riktig utført håndhygiene gi tilstrekkelig beskyttelse. Prosedyre for bruk av engangshansker finner du her. Sterile hansker prioriteres for sterile prosedyrer. 

På grunn av råvaremangel og global økt etterspørsel, er det laget en overordnet prosedyre i Oslo som beskriver i hvilke situasjoner man skal bruke hansker, og når vi ikke skal benytte hansker. Situasjonene er også beskrevet i en plakat. Denne sendes ut til alle institusjoner i april/mai 2021. Plakaten finner du også her: Hanskeplakat (Ikke tilgjengelig)

Prosedyren beskriver også hvilke tjenester som vil bli prioritert ved evt hanskemangel. Hanskebruk - overordnet retningslinje for Oslo kommune (Ikke tilgjengelig)

Bruk av sko og skoovertrekk

 • Private sko kan benyttes
  • Dersom sko tilgrises av biologisk materiale må skoene vaskes og desinfiseres før de tas med ut av isolatet
 • Et alternativ til bruk av private sko er sko/ sandaler og sokker som oppbevares på isolatet og kun benyttes der (rombundne).
  • Skoene/sandalene må ha helkappe eller stropp bak
  • Må kunne tas på og av uten å bruke hendene. 
  • Må være laget av et materiale som kan vaskes og desinfiseres
  • Det er den enkelte institusjon sitt ansvar å eventuelt skaffe skotøy og sokker
 • Skoovertrekk kan unntaksvis benyttes
  • Situasjoner der skoovertrekk kan vurderes brukt, er når det er høy risiko for at sko blir tilgriset av biologisk materiale.
  • MERK! Bruk av skoovertrekk medfører høy risiko for kontaminering/spredning av virus og andre mikroorganismer ved avkledning

A. Påkledning av smittevernutstyr

 • Ved arbeid med pasienter/beboere med bekreftet covid-19, anbefales det å ha en observatør som kan gi tilbakemelding om feil under prosedyren for på- og avkledning.
 • Dersom pasient/beboer ligger på et isolat skal påkledning av smittevernutstyr skje i forgang.
 • Dersom enerom uten forgang benyttes som isolat, skal påkledning utføres rett utenfor døren til rommet. 

1. Utfør håndhygiene

2. Ta på munnbind

 • Tilpass nesebøylen over neseryggen slik at munnbindet ligger tett mot huden også i overgangen mellom nesen og kinnet, slik at det blir minst mulig lekkasje.
 • Klem nesebøylen godt over neseryggen, og trekk nedre del godt under haken. Knytt øverste festebånd først. Øvre snor skal gå over øret, nedre snor skal gå under øret. Dersom munnbindet har strikker istedenfor snorer festes disse rundt hvert øre.
 • Kontroller at kantene på munnbindet ligger tett mot huden i hele omkretsen.

Prosedyre for bruk av munnbind finner du her.

Ved aerosolgenererende prosedyrer skal munnbind byttes ut med åndedrettsvern. Se prosedyre Koronavirus - Aerosolgenererende prosedyrer og bruk av åndedrettsvern

Prosedyre for bruk av ånderettvern finner du her.

3. Ta på øyebeskyttelse - briller eller visir

 • Plasser briller/visir over øynene og fest til hodet
 • Visir må være festet korrekt og godt, slik at man slipper å korrigere på disse underveis

Se prosedyre for bruk av øyebeskyttelse her.

4Ta eventuelt på hette/hårbeskyttelse

 • Bruk av hette/hårbeskyttelse er vanligvis ikke nødvendig, men kan vurderes i situasjoner hvor det er fare for direkte tilsøling av håret som ved nær kontakt med pasienter som hoster kraftig, og ved prosedyrer som medfører fare for sprut av infeksiøst materiale, eksempelvis aerosolgenererende prosedyrer

5. Ta eventuelt på skoovertrekk - KUN unntaksvis bruk

 • Kontroller at overtrekkene sitter godt på slik at de ikke spretter av
 • Utfør håndhygiene

6. Ta på smittefrakk

 • Velg riktig type og størrelse
 • Åpningen skal være bak
 • Stikk hendene inn i ermet uten å berøre utsiden
 • Lukk frakken og fest eventuelle bånd bak eller på siden
 • Forsikre deg om at frakken er tett i hals og rundt midje

Prosedyre for bruk og oppbevaring av smittefrakk finner du her.

6. Ta på hansker

 • Trekk hanskene godt over mansjettene på frakken. Bruk nitril/lateks-hansker
 • Sterile hansker prioriteres for sterile prosedyrer
 • Det skal ikke benyttes doble hansker. Hansker kan ikke sprites og gjenbrukes

Prosedyre for bruk av rene engangshansker finner du her

 

B. Avkledning - når pasient/beboer er på isolat og ved prøvetaking

Dersom pasient/beboer ligger på et isolat skal avkledning av smittevernutstyr skje i forgang

Dersom enerom uten forgang benyttes som isolat, skal avkledning utføres rett innenfor døren til enerommet.

 • Beskyttelsesutstyr tas av før du forlater beboer/pasient, eksempelvis i forgangen eller innenfor døren til isolatet
 • For å unngå å kontaminere tøy, hår eller ansikt er det viktig å ta beskyttelsesutstyret av i riktig rekkefølge og med rett teknikk
  • Prinsippet er å ta av det utstyret som er mest kontaminert først
 • Dersom beskyttelsesutstyret er synlig tilgriset kastes det umiddelbart som smitteavfall, hvis ikke kastes det som restavfall i vanlig hvit pose og videre i vanlige søppelsekker, med unntak av visir. Visir skal rengjøres som beskrevet over

1. Ta av hanskene

 • Grip utsiden av hanskemansjetten. Dra hansken av med rolig bevegelse slik at hansken vrenges
 • Hold hansken i den hanskebekledde hånden
 • Plasser pekefinger på innsiden av hanskemansjetten
 • Dra hansken rolig av slik at den vrenges over hansken som holdes i hånden
 • Kast hanskene
 • Utfør håndhygiene 

2. Ta av smittefrakken (engangs)

 • Pass på at hendene ikke kommer i kontakt med utsiden av frakken
 • Åpne festet i nakken og løsne båndene/knappen
 • Putt to fingre under mansjetten og trekk ermet delvis av uten å berøre frakkens utside
 • Med hånden fortsatt i ermet, ta tak i utsiden av mansjetten på motsatt erme og trekk frakken av
 • Jobb på innsiden av frakken og hold ermene mot hverandre
 • Rull frakken med innsiden ut. Hold den et stykke ut fra kroppen. Kast frakken
 • Utfør håndhygiene 

Ved gjenbruk av smittefrakk:

 • Pass på at hendene ikke kommer i kontakt med utsiden av frakken
 • Åpne festet i nakken og løsne båndene/knappene
 • Trekk frakken fremover, og fest stroppen/knappen i nakken som til en krok
 • Putt to fingre under mansjetten og trekk ermet delvis av uten å berøre frakkens utside
 • Med hånden fortsatt i ermet, ta tak i utsiden av mansjetten på motsatt erme og trekk frakken av
 • Om frakken skal henge inne i uren sone, skal innsiden henge inn (for å forhindre at frakken blir kontaminert)
 • Om frakken skal henge i ren sone (f.eks, i en sluse) skal innsiden ut (for ikke å kontaminere ren sone)
 • En frakk skal ikke gjenbrukes av flere personer eller over flere vaktskift

Film som viser avkledning av gjenbrukssmittefrakk fra Helse Førde finner du her: https://www.youtube.com/watch?v=B7Wy0_3lnLU

3. Ta av eventuelle skoovertrekk

4. Utfør håndhygiene

5. Ta eventuelt av hette/hårbeskyttelse

6. Ta av briller/visir

 • Unngå å berøre hår og ansikt

7. Ta av munnbind

 • Berør kun bånd/strikk, ikke selve masken
 • Løsne det nederste festebåndet, deretter det øverste
 • Kast munnbindet uten å berøre selve masken
 • Utfør håndhygiene

 

C. Bruk av smittevernutstyr - spesielle situasjoner

 1. Når pasient/beboer på isolat må ut av isolat/kohort

Dersom pasient/beboer må ut av isolatet for å gjøre nødvendige undersøkelser, skal pasient/beboer ha på kirurgisk munnbind med mindre medisinske årsaker taler i mot dette. Håndhygiene skal utføres, og det anbefales rene klær den dagen.

 1. Når pasient/ beboer er i karantene etter å ha vært i nærkontakt med andre som har påvist covid-19
 • Dersom pasient/beboer ikke har symptomer på luftveisinfeksjon følger personalet basale smittevernrutiner, inkludert å vurdere behovet for ekstra beskyttelsesutstyr når man skal gjennomføre prosedyrer der dette er påkrevet
 • Det skal ikke brukes mer beskyttelsesutstyr en det som er absolutt nødvendig
 • Dersom pasient/beboer utvikler symptomer på luftveisinfeksjon skal vedkommende isoleres og prøve tas. Personalet benytter da smittevernutstyr som beskrevet i punktene A og B over

3. Bruk av beskyttelsesutstyr etter gjennomgått covid-19 
Ansatte i helsetjenesten som selv har gjennomgått covid-19 anbefales å følge de samme rådene for bruk av personlig beskyttelsesutstyr som andre fordi det i dag er usikkert hvor lenge immunitet varer.  

 

D. Anbefalinger for utvidet bruk og gjenbruk av personlig beskyttelsesutstyr

Se FHI sine anbefalinger Personlig beskyttelsesutstyr ved en mangelsituasjon

 

Kompetanse

Det må sikres at ansatte har grunnleggende ferdigheter i basale smitteverntiltak og nødvendig kunnskap om korrekt bruk av beskyttelsesutstyr for å hindre smittespredning av Covid-19.

 

Referanser

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/personlig-beskyttelsesutstyr/

Infeksjonskontrollprogram for sykehjem og langtidsinstitusjoner (Ikke tilgjengelig)

På og avkledning av smittevernutstyr fra Vestre Viken https://www.youtube.com/watch?v=AmH_60_nWDY&t=48s

Korrekt avkledning av gjenbruks smittefrakk fra Helse Førde https://www.youtube.com/watch?v=B7Wy0_3lnLU

Korrekt på- og avkledning av hårnett kan du se vi denne lenken: https://www.varnett.no/portal/procedure/7450/15