Koronavirus - HLR
Koronavirus - HLR v. 1.5

Formål

Sikre forsvarlig og riktig HLR på voksene ved kjent eller ukjent Covid-19status.

 

Omfang/ Virkeområde

Gjelder alle helsehus og langtidshjem i Sykehjemsetaten.

 

Ansvar

Institusjonssjefen har ansvaret for at prosedyren følges.

 

Aktivitet/ Beskrivelse

HLR på institusjonene i Koronavirus-perioden.

Det er viktig å kjenne HLR-status til beboere og pasienter. https://oslo.extend.no/cgi-bin/admin/document/document.pl?pid=oslo&RevisionID=68386 (Behandlingsavklaring knyttet til livsforlengende behandling)

Prosedyren gjelder HLR på voksene. Start HLR dersom personen ikke er kontaktbar og ikke puster normalt. Det er viktig med tidlig defibrillering. Ved tilgang på hjertestarter bruk prosedyren for hjerte- lungeredning med hjertestarter:https://www.varnett.no/portal/procedure/7863/15 . Husk at det IKKE skal utføres munn til munn.

For personell med AHLR-kompetanse benyttes prosedyren: https://www.varnett.no/portal/procedure/7833/15 .  Husk å IKKE utføre munn til munn. Intubering og bruk av bag er beskrevet i prosedyren for AHLR (lenken over).

Smittevernutstyr: 

Det skal benyttes smittevernutstyr dersom HLR skal utføres

- På en person der det er påvist Covid-19 og personen er isolert

- På en person der det er mistanke om Covid -19 smitte (tatt prøve men prøvesvar foreligger ikke enda)

- På personer som bor på kohortisolat (https://oslo.extend.no/cgi-bin/document.pl?pid=oslo&DocumentID=29944&UnitID=1318)

- På personer som har svart "ja" på ett eller flere av kartleggingsspørsmålene (https://oslo.extend.no/cgi-bin/document.pl?pid=oslo&DocumentID=29812&UnitID=1318)

- Det skal benyttes smittevernutstyr dersom det benyttes i den daglige pleien av personen. 

HLR uten munn til munn

- Dersom aktuelt (se de fire punktene over) ta først på smittevernsutstyr (smittefrakk, munnbind, hansker, briller. Vurder behovet for plastforkle. For korrekt påkledning se: https://oslo.extend.no/cgi-bin/document.pl?pid=oslo&DocumentID=29736&UnitID=1318

1. Undersøk personens bevissthet (reagerer personen på tilrop eller forsiktig risting?)

2. Dersom personen ikke reagerer og er bevisstløs må frie luftveier sikres.  Frie luftveier sikres ved å bøye hodet varsomt bakover med en hånd på personens panne og løfte haken frem med to fingre under hakespissen.