Stell av døde
Stell av døde v. 2.0

Formål

Sikre stell av døde

 

Omfang/Virkeområde

Gjelder alle helsehus og langtidshjem i Sykehjemsetaten

 

Ansvar

Institusjonssjef har ansvar for at prosedyren følges

 

Aktivitet/Beskrivelse

 

 • For stell av døde følges institusjonens ordinære prosedyreStell av døde i institusjon (Ikke tilgjengelig)
 • Eventuelle smykker tas av
 • Dersom pasient har pacemaker, se prosedyren: FJERNING AV PACEMAKER (Ikke tilgjengelig)

Stell av døde påvist eller mistenkt covid 19:

 • Alt personell som steller og/eller forflytter den døde skal ha på beskyttelsesutstyr Koronavirus - Bruk av smittevernutstyr, på- og avkledning av smittevernutstyr
 • Båre fra kjølerommet tas med inn på rommet + likpose fra smittelageret
 • Vær oppmerksom på lekkasje fra kroppsåpninger, det skal brukes morspose
 • Institusjonens rutiner for dråpesmitte, renhold og avfallshåndtering følges.
 • Det må tilrettelegges for at pårørende kan ta farvel med den døde. Det er ikke adgang til syning etter at avdøde er lagt i morspose av smittevernhensyn
 • Pårørende bør ikke oppholde seg i fellesareal, men gå rett til beboerrommet
 • Dersom de skal delta i stell av den døde, må de benytte beskyttelsesutstyr
 • Dersom pårørende kun skal se den døde, er det ikke behov for beskyttelsesutstyr. De bør begrense kontakten med den døde
 • Dersom de pårørende har berørt den døde, må håndhygiene før rommet forlates
 • Eventuelle smykker tas av
 • Dersom pasient har pacemaker, se prosedyren: FJERNING AV PACEMAKER (Ikke tilgjengelig)
 • Likpose åpnes og legges på båra. Den døde legges over på båren og posen lukkes. (Posen har en lomme foran hvor «morslappen» legges i). Skift hansker og sprit av båren
 • Alt klargjøres på rommet. Beskyttelsesutstyr tas av. Søppel sluses ut
 • Legg deretter morsteppe over. Den døde fraktes til kjølerom
 • Den døde transporteres i lukket morspose. Gi begravelsesbyrået beskjed
 • Rommet smittevaskes i henhold til Koronavirus - Daglig rengjøring og sluttdesinfeksjon

Se også:

 

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften)

 

Referanser

FHI - Råd til sykehjem og andre heldøgnsplasser ved covid-19 (koronasykdom)