Koronavirus - Transport mellom institusjoner av Covid-19 pasienter v. 2.7

Formål

 Sikre forsvarlig transport mellom institusjoner av Covid-19 pasienter.

Omfang/Virkeområde

 Gjelder alle helsehus og langtidshjem i Sykehjemsetaten.

Ansvar

 Institusjonssefer har ansvar for at prosedyren følges.

Aktivitet/Beskrivelse

Transport av Covid-19 pasienter mellom langtidshjem og helsehus, og mellom helsehus og helsehus i tidspunktene under:

Beredskapstiden  kl 08:00 - 22:00 på hverdager og 08:00 - 22:00 lørdag og søndag .

For transport mellom helsehusPasienttransport - korttidspasienter (Ikke tilgjengelig), langtidshjem Pasientransport - langtidspasienter (Ikke tilgjengelig)og spesialisthelsetjenesten brukes pasientreiser.

1. Bestille transport

Institusjon / Bydel ringer 22 02 44 63 eller 04521 og bestiller transport hos DRT. DRT sin kundesenter er åpen 24/7.

• DRT (sentral for bestilling) legger bestillingen inn i systemet Drip.

Bestillingen må inneholde:

o Bestillers navn og telefonnummer

o Navn på institusjon

o Navn på den som skal transporteres (sikker linje ut til bil)

o Adresse: Fra og Til

o Kontaktperson og telefonnummer på mottak

• Hvis bestiller mener at det er behov for en ledsager så må de stille med ledsager. Bestiller er også ansvarlig for alle kostnader knyttet til dette

2. Mottak bestillinger

• DRT tar bestillingene rett inn i allerede eksisterende system, Drip

DRT tar ut 2 biler og «låser» dem til denne transporten.

3. Gjennomføring (inkludert desinfisering)

-             Sjåfør mottar bestilling og han ringer det oppgitte nummeret god tid før ankomst (ca. 10 min før)

-             Sjåfør tar på seg munnbind ved ankomst. Hansker er kanskje unødvendig, så det er opp til sjåføren.

-             Sjåføren åpner døren på bussen og tar ut stigtrinnet. Sjåføren går deretter til side, og skal holde mer enn to meters     avstand

-             Sjåføren står ute og venter på bruker og eventuell ledsager.

-             Bruker og eventuelt ledsager kommer ut. Bruker og ledsager skal benytte munnbind og beskyttelsesutstyr. Sjåføren skal ikke assistere, bære bag/sekk eller liknende. Dette må bruker, ledsager og øvrig personell håndtere.

-             Bruker + eventuelt ledsager setter seg lengst inn og lengst bak i bussen, på anviste seter. De tar på sikkerhetsbelte(r) selv

-             Sjåfør setter seg inn i førersetet og kjører

-             Ved ankomst åpner sjåføren døren og tar ut stigtrinnet. Sjåføren går deretter til side, og holder mer enn to meters avstand 

-             Bruker og eventuelt ledsager går ut

-             Når turen er ferdig går sjåføren inn i spesialbilen for å desinfisere alle flater som brukeren og eventuelt ledsager har vært i berøring med, inkludert sikkerhetsbelte, dørhåndtak, stigtrinn, i henhold til tilsendt veiledning fra VEL   

-             Bussen er nå klar til nye oppdrag.

4. Betaling/ Faktura

Transporten med å frakte personer mellom institusjonene vil foregå på 2 biler som blir «låst» av planleggingssystemet. Dette gjør at man kan skille ut kostandene knyttet til denne transporten. o Disse reisene/denne transporten får internkode OMS (Omsorg) slik at de blir synlige i statistikken/faktureringen.

   5 Kontaktperson

Dersom institusjonene har spørsmål så kan de ta kontakt med:

22 02 44 63 eller 04521 

 

  

Det gjøres oppmerksom på at det er den virksomhet som bestiller/rekvirerer transport etter denne ordningen som er ansvarlig for å vurdere behov for eventuell ledsager under transporten, samt å sørge for ledsager. Virksomheten er ansvarlig for smittevernsutstyr for passasjer og eventuelt også for ledsager.

 

Hjemmel

 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470?q=forskrift om smitteverntiltak

Referanser