Koronavirus - Ergoterapeut/fysioterapeut helsehus hjemmebesøk v. 1.2

Formål

Ivaretatt smittevern ved hjemmebesøk helsehuspasienter.

Omfang/Virkeområde

 Ergoterapeuter og fysioterapeuter ved helsehus.

Ansvar

Institusjonssjef er ansvarlig for at prosedyren er kjennt og følges opp. 

Aktivitet/Beskrivelse

  • Besøket bør gjennomføres uten andre tjenesterepresentanter til stede.
  • Det skal på forhånd sjekkes at det i boligen ikke oppholder seg andre hustandsmedlemmer som er syke eller i karantene. I så fall kan besøket ikke gjennomføres
  • Hvis pasient skal delta på hjemmebesøket:Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)   
  • Terapeut kan kun foreta ett hjemmebesøk per dag
  • Terapeut må sørge for å ha med seg hånddesinfeksjon og utføre dette før, under og etter besøket er gjennomført
  • Unngå ansikt-til-ansikt kontakt der det ikke er strengt nødvendig
  • Holde minst en meter avstand til pasient og evt andre i hjemmet der det er mulig
  • Munnbind og evt visir benyttes i henhold til gjeldende anbefalinger på helsehusene
  • Uniformsskift skal gjøres etter besøket, ved ankomst institusjonen

Kompetanse

Hjemmel

Smittevernloven

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Referanser

 Råd til helse- og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelagte boliger under covid-19-pandemien