Koronavirus - Smitteverntiltak for utenlandske helsearbeidere og for helsearbeidere som ankommer Norge fra utlandet v. 4.4

Formål

Hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-19

Omfang/Virkeområde

Gjelder alle langtidshjem og helsehus

Ansvar

Institusjonssjef har ansvar for at prosedyren følges

Aktivitet/ beskrivelse
 

Det er viktig å holde seg oppdatert på regler for innreise til Norge og hvilke regler som gjelder den enkelte ansatte. Karantenesjekk- hvilken gjelder deg

Ved symptomer forenelig med Covid-19 skal man testes uansett vaksinasjonsstatus.  

Utenlandske helsearbeidere som kommer til Norge for å jobbe i perioder

 • Innreisende til Norge må som hovedregel i innreisekarantene i 10 dager. 
 • Unntak for fullvaksinert helsepersonell i samfunnskritiske funksjoner:
  • Må testes ved ankomst. Negativ test (antigen hurtigtest eller PCR) gir fritak fra innreisekarantene i arbeidstida. 
  • Institusjonen må vurdere om arbeidstaker er kritisk for driften og må innhente og vurdere dokumentasjon på vaksinasjonen hvis medarbeider ikke er vaksinert i Norge. Bare vaksiner anbefalt av det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og godkjent av EU-kommisjonen gir unntak.
 • ​Unntak for beskyttet helsepersonell i samfunnskritiske funksjoner:
  • Må testes ved ankomst og gå i karantene. Ved negativ test (PCR) på dag 3 kan medarbeideren få fritak fra karantene i arbeidstiden.  
  • Institusjonen må vurdere om arbeidstaker er kritisk for driften og må innhente og vurdere dokumentasjon på grad av beskyttelse (tidspunkt for gjennomgått infeksjon, tidspunkt for vaksinasjon etc.) Bare vaksiner anbefalt av det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og godkjent av EU-kommisjonen gir unntak.

Pendlere fra Sverige

Medarbeidere som jevnlig ankommer Norge fra Sverige er unntatt fra kravet om å fremlegge attest som viser negativ test for SARS-CoV-2 på grensen, og er også unntatt fra kravet om 10 dagers innreisekarantene i arbeidstiden forutsatt at de fyller følgende vilkår i Covid-19-forskriften § 4a andre ledd bokstav e jfr. § 6b:

 • De kan ikke ha jobb i svensk helsevesen samtidig som de jobber hos oss
 • De må ankomme Norge fra Sverige minst to ganger innenfor en periode på 15 dager
 • De må testes for SARS-CoV-2 minst hver 7.dag
 • Dersom det er mer enn 7 døgn siden de ble testet i Norge for SARS-CoV-2 skal de testes første dag de ankommer Norge og deretter hver 7. dag

Sykehjemmet/helsehuset er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen

Under fanen relatert er en bekreftelse vedlagt som institusjonssjef kan skrive ut som bekrefter at pendelende medarbeidere testes ved institusjonen i forbindelse med ankomst til Norge og i det videre i tråd med vilkårene i Covid-19 -forskirften § 6b første ledd bokstav a-c.

Rutiner for innreisekarantene og testing for medarbeidere som ankommer Norge etter reiser til utlandet

Sentrale myndigheter fraråder fortsatt reiser til utlandet, også for dem som nå får fritak for innreisekarantene. Helsepersonell har et særskilt ansvar for å hindre smittespredning blant sårbare grupper. 

 • Alle som kommer til Norge fra utlandet, bortsett fra områder i Norden/Europa med tilstrekkelig lav smittespredning (grønne land), skal være i innreisekarantene, dersom de ikke er omtalt i unntaksbestemmelsene i covid-19-forskriften. Innreisekarantene varer i 10 døgn. Oversikt over land i Europa finnes her en oversikt for hvert enkelt land finnes her
  • Personer i innreisekarantene skal teste seg med PCR-test 7 døgn etter ankomst. Dersom de da tester negativt for covid-19 med PCR (ikke hurtigtest) kan de gå ut av karantene. 
 • Fullvaksinerte og de som har hatt covid-19 de siste seks månedene har unntak fra innreisekarantene.
 • Beskyttede som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden og barn under 1år må i innreisekarantene, men kan avslutte karantenen dersom de tester negativt tidligst 3 døgn etter ankomst.  

Sykehjemsetaten institusjoner skal forholde seg til retningslinjer fra FHI når det gjelder rutiner for innreise. Disse er å finne her. ​

Vaksinasjonsstatus

Har symptomer

Grønt land

Land med andre farger

Fullvaksinert

Skal testes

Ikke testes

Ikke testes

Beskyttet

Skal testes

Ikke testes.

Karantene tre døgn, hvis negativ test tidligst etter 3 døgn, kan de begynne å jobbe. Det er arbeidstakers ansvar å dokumentere negativ test.

Uvaksinert

Skal testes

Ikke testes.

Karantene, testes dag 7. Det er arbeidstakers ansvar å dokumentere negativ test.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetanse

Det må sikres at ansatte har grunnleggende ferdigheter i basale smitteverntiltak og nødvendig kunnskap om bruk av beskyttelsesutstyr.

Hjemmel

 Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften)

Referanser

https://www.fhi.no/nyheter/2020/smitteverntiltak-for-utenlandske-helsearbeidere-og-ved-unntak-fra-karantene/