Koronavirus - Frivillige og tvungne smitteverntiltak (covid-19) v. 1.1

Formål

I tider med smitteutbrudd skal prosedyren sikre at det ikke benyttes tvang uten lovhjemmel og sikre at det ytes nødvendig helsehjelp når beboer/pasient motsetter seg å følge smittevernregler

Omfang/Virkeområde

Prosedyren gjelder for alle langtidshjem og helsehus i Sykehjemsetaten

 

Ansvar

Institusjonssjef er ansvarlig for at prosedyren følges

 

Aktivitet/Beskrivelse

Hvordan sikre nødvendige helsetjenester til beboere/pasienter ved smitteutbrudd. Når kan beboer/pasient velge selv og når kan det brukes tvang?

Helsedirektoratet har kommet med to veiledere rundt bruk av tvang i forbindelse med korona og Covid 19.

1.Den ene går på hjemmelsgrunnlag for bruk av tvang overfor personer med og uten samtykkekompetanse

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/frivillige-og-tvungne-smitteverntiltak-covid-19/ulike-tiltak-og-rettsgrunnlag-i-helse-og-omsorgstjenesten/utdypning-av-rettsgrunnlagene

 

2. Den andre er en veileder rundt frivillige og tvungne smitteverntiltak.Den utdyper regelverket og kommer med praktiske eksempler på når det er anledning til å bruke tvang og når det ikke er anledning til dette.

https://www.ffo.no/globalassets/dokumenter-ffo/smittevernveileder-juni-2020.pdf