Koronavirus - Forebygge skade på hud hos medarbeider v. 1.1

Formål

 Forebygge skade hos medarbeidere på grunn av koronapanedmien grunnet hyppig håndhygiene og kontinuerlig bruk av smittevernutstyr.

Omfang/Virkeområde

 Gjelder alle medarbeidere i Sykehjemsetaten

Medarbeider: Begrepet medarbeider omfatter i denne sammenhengen alle som utfører arbeid for virksomheten. Dette inkluderer faste medarbeidere, vikarer, midlertidige medarbeidere, lærlinger, turnusansatte, studenter, elever, hospitanter, mv.

Ansvar

 Institusjonssjef har ansvar for at prosedyren gjøres kjent og legger til rette for etterlevelse.

Aktivitet/Beskrivelse

Bruk utstyr som er godt tilpasset og ikke gnager på utsatte steder som neserygg, panne og huden bak ørene er viktig. Gnager en brille, bør en bruke en annen type briller eller visir benyttes. Å veksle mellom flere ulike typer i løpet av en arbeidsdag kan hjelpe. Er det masken som gnager, kan tilpassing ved å lage knuter på strikken eller avlaste med øre-avlaster være et alternativ.

Merk! Masker beskytter hverken medarbeider, pasient/beboer eller kollega hvis denne lekker. Lekkasje skyldes ofte at masken ikke passer til ansiktsformen, brukeren har skjegg eller skjeggstubber som gjør at masken ikke blir tett.

Overflatiske hudskader har sammenheng med at bruk av beskyttelsesutstyret fører til følgende

 • økt fuktighet under masker, briller og hansker
 • hyppigere håndvask
 • høyere hud-pH
 • større friksjon på grunn av fuktighet
 • allergiske og toksiske reaksjoner
 • nedbryting av hudbarrieren
 • akne
 • kløe og tørr hud

Ta vare på huden på hendene dine:

 • Hånddesinfeksjon med sprit er mest skånsomt for hendene. Gni til du blir helt tørr (ca. 30 sekunder)
 • Vask hendene så sjelden som mulig, men så ofte som nødvendig
 • Vær nøye med valg av håndsåpe. Alkaliske såper med pH over 7 (fettløselige) skader huden mer enn såpe med lav-pH. Parfyme, konserveringsmidler og fargestoff tørrer huden ut mer enn nødvendig. Velg flytende fremfor skum.
 • Hendene må være helt tørre før man tar på hansker, både for å hindre at man «drar i huden», men også at fukten løser opp akseleratorene (stoffer som gjør hanskene myke) i hanskene og skaper irritasjon over tid
 • Det er ulike akseleratorer i ulike hansketyper og dersom man ikke tåler en type hansker, kan det være lurt å prøve en annen type om dette er tilgjengelig
 • Bruk kun hansker der det er nødvendig (kjent smitte eller kontakt med kroppsvæsker). Huden på hendene trenger luft og mulighet til å bli tørre
 • Smør hendene med en lett, vannholdig krem eller en lotion mange ganger i løpet av arbeidsdagen. På arbeidsplassen er dispenser å foretrekke fremfor tuber
 • Hendene anbefales en fettholdig håndkrem uten fargestoff, parfyme eller konserveringsmidler på slutten av dagen, for eksempel om kvelden for å bedre hudens beskyttende evne

 

1. Forebygge trykkrelaterte skader forårsaket av beskyttelsesbriller, visir og ansiktsmasker

Trykk forårsaker to typer problemer, avklemming av blodsirkulasjon og skader på hudens overflate:

 1. Avklemming av blodsirkulasjonen i et avgrenset område i huden, som gir nedsatt tilførsel av næring og oksygen i epidermis (overhuden).
 2. Skader på hudens overflate har en mer blandet årsakssammenheng. Hudstatus før beskyttelsesutstyret tas i bruk er av betydning. Personer som lett får tørr og kløende hud, er mer utsatt for hudskader forårsaket av beskyttelsesutstyret.

Det er viktig å styrke hudbarrieren ved å utføre god hudpleie den tiden en ikke bruker personlig smittevernutstyr. Tilfør huden fett og fuktighet. Fuktighetskrem inneholder ulike mengder fett og fuktbindende stoffer (eks. glyserol og karbamid). Unngå uttørring av hud ved å bruke for varmt vann og såpe. Hudpleieprodukt med olje er et godt alternativ. Dropp sminken

«Maskne» opptrer som oftest i form av nupper, rødhet og kviser, spesielt i kinn- og munnregionen. Disse problemene oppstår blant annet på grunn av den mekaniske friksjonen et munnbind gir i ansiktet. Et munnbind er designet for å være tett, og dette gjør at det fort kan bli både varmt og klamt på huden under.

Denne konstante bevegelsen gir ikke bare rødhet og irritasjon, men kan også på sikt skape små åpninger i huden. Disse små åpningene gjør det enklere for bakterier som gir kviser å komme inn i huden, og skape ytterligere irritasjon.

Dagkremen gjør dobbeltarbeid her, i tillegg til å redusere talg kan den beskytte huden mot friksjon fra munnbindet

 

2. Før du tar på smittevernutstyr:

Dersom dag krem ikke er nok kan man kan bruke barrierefilm, plastfilm, hydrokolloider, skumbandasjer eller silikonpads til å beskytte huden.

 1. Barrierefilm

Påfør barrierfilm (Secura®) som lufttørkes i 30 sekunder, eller barrierekrem (Cavilon®) over nese- og kinnbein. Disse barrireproduktene kan brukes alene, eller under følgende produkter: Mepitac® tape (silikontape), DuoDerm signal Convatec™ (hydrokolloid bandasje), Mepilex Lite® (tynn polyurethan skumbandasje).

MERK! Barrierefilm kan gjøre at bandasjen fester seg bedre, og huden blir mindre skadet når bandasjen fjernes. Det tar 72 timer før hudfilmen er borte fra huden. Om du for eksempel skal behandle en dermatitt med kortisonkrem i denne perioden, vil den ikke være effektiv før barrierefilmen er borte.

 1. Trykkavlastende bandasjer

Ved bruk av Hydrokolloid bandasje eller tynn polyurethan skumbandasje skal det ikke benyttes fettholdige hudpleieprodukter, da de vil hindre at bandasjen fester seg på huden.

Klipp til og plasser på de trykkutsatte stedene. For tilpassing av Mepilex Lite®: Se produsentens klippeguide: Klippeguide – Forebygging av utstyrsrelaterte trykkskader

NB! Flerlags skumbandasje gir best polstring mot trykk, men bekymringen her er altså at masken muligens ikke vil sitte tett nok på.

Om en ansatt får trykksår

Åpent sår hos ansatte pga. trykk fra visir, briller eller åndedrettsvern kan være trykksår i kategori 3 eller 4, og skal dokumenteres. Trykksår som følge av bruk av personlig verneutstyr skal meldes som uønsket hendelse i EQS.

 

3.Tøymunnbind – IKKE til bruk på helsehus eller langtidshjem for ansatte

Tøymunnbind, er ment til bruk utenfor helsetjenesten. De kan være hjemmelagde eller fabrikkproduserte, og er laget av tekstiler eller annet vaskbart materiale. De bør ha en dokumentert effekt på minst 70 % filtrering av partikler. Bruk av tøymunnbind i andre situasjoner enn i helsetjenesten der munnbind påbud gjelder, vil avlaste huden. Husk å vaske tøymunnbindet etter hver gangs bruk. Legg det i en pose etter bruk før det vaskes. Husk alltid å ha flere munnbind tilgjengelig. Andre bakterier og virus vil også trives i munnbindet.

Kompetanse

Det må sikres at medarbeidere har grunnleggende ferdigheter i basale smitteverntiltak og nødvendig kunnskap om bruk av beskyttelsesutstyr

 

Aktuelle artikler/lenker

PRPPE GUIDELINE | COVID 19 - UPDATE https://www.epuap.org/wp-content/uploads/2020/06/prppe-guideline-_-covid19_eng_update_final_27_04_2020.pdf

Mölnlycke klippe guide: https://www.molnlycke.no/SysSiteAssets/master-and-local-markets/documents/norway/wound-care-documents/appliseringsguide/mepilex-lite-klippeguide-one-pager-nowc1202004.pdf

https://sykepleien.no/forskning/2020/04/covid-19-helsepersonell-far-hudproblemer-av-beskyttelsesutstyret

https://tidsskriftet.no/2020/05/debatt/smittevern-og-hudutfordringer-ved-covid-19