Koronavirus - Publiserte prosedyrer på internett v. 1.4

 

Her er en oversikt over korona-prosedyrer som gjelder ved langtidshjem/helsehus i Oslo kommune.

Med dette er Sykehjemsetatens korona-prosedyrer tilgjengelig for alle. Sykehjemsetaten tar ikke ansvar for bruk av innhold utenfor etaten.

Gul bakgrunnsfarge i prosedyren indikerer endringer siden forrige versjon. Du finner korona-prosedyrer under følgende deloverskrifter:

 

Smitteforebygging og smittebegrensning


Koronavirus - Overordnet veileder Sykehjemsetaten

Koronavirus - Besøksregler på helsehus

Koronavirus - Besøksregler på langtidshjem

Koronavirus - Smitteverntiltak som må gjennomføres ved transport og turer

Koronavirus - Veileder for eksterne tjenesteytere i Sykehjemsetaten

Koronavirus - Daglig rengjøring og sluttdesinfeksjon

Koronavirus - Mottak av beboere med kjent eller ukjent Covid-19-status på langtidshjem

Koronavirus - Bruk av smittevernutstyr, på- og avkledning av smittevernutstyr

Koronavirus - midlertidig endret bruk av helsehusplasser i Oslo

Koronavirus - Karantene, isolat og kohort

Koronavirus - Veileder for opprettelse av kohort

Koronavirus - Aerosolgenererende prosedyrer og bruk av åndedrettsvern

Koronavirus - Transport mellom institusjoner av Covid-19 pasienter

Koronavirus - Mottak av pasienter med kjent eller ukjent Covid-19-status på helsehus

Koronavirus - Ergoterapeut/fysioterapeut helsehus hjemmebesøk

Koronavirus - Frivillige og tvungne smitteverntiltak (covid-19)

 

Testing og dokumentasjon

Koronavirus - Prøvetakning

Koronavirus - Gerica Tilrettelegging korona Sykehjemsetaten

 

Smittesporing og smitteoppfølging

Koronavirus - Smittesporing og testregime ved bekreftet tilfelle

Koronavirus - Friskmelding og oppfølging av pasient/beboer, medarbeider, institusjon

Koronavirus - Tidlig oppdagelse og rask respons

Koronavirus - Pasinfo for Sykehjemsetaten

 

Kliniske prosedyrer

Koronavirus - Behandling, pleie og omsorg av døende pasienter

Koronavirus - Stell av døde

Koronavirus - HLR

Koronavirus - Forebygge skade på hud hos medarbeider

HR

Koronavirus - Smitteverntiltak for utenlandske helsearbeidere og for helsearbeidere som ankommer Norge fra utlandet

Koronavirus dødsfall hos ansatte

Økt statlig sykepengerefusjon for Korona-relatert sykefravær

Egenerklæring ved ansettelse i Oslo kommune