Koronavirus - Publiserte prosedyrer på internett v. 2.0

Her er en oversikt over korona-prosedyrer som gjelder ved langtidshjem/helsehus i Oslo kommune.

Med dette er Sykehjemsetatens korona-prosedyrer tilgjengelig for alle. Sykehjemsetaten tar ikke ansvar for bruk av innhold utenfor etaten.

Gul bakgrunnsfarge i prosedyren indikerer endringer siden forrige versjon. Du finner korona-prosedyrer under følgende deloverskrifter:

Smitteforebygging og smittebegrensning

IDTittelRevisjonStatus
2084 Følge av pasient/beboer til sykehus/ legevakt/ undersøkelse/mellom institusjoner (Ikke tilgjengelig) 2.1 Gyldig
29757 Koronavirus - Overordnede anbefalinger og føringer 3.2 Gyldig
29811 Koronavirus - Daglig rengjøring og sluttdesinfeksjon 2.4 Gyldig
29832 Bruk av smittevernutstyr 4.11 Gyldig
29944 Koronavirus - Isolat og kohort 5.0 Gyldig
30000 Koronavirus - Aerosolgenererende prosedyrer og bruk av åndedrettsvern 1.9 Gyldig
30050 Koronavirus - Transport mellom institusjoner av Covid-19 pasienter 2.7 Gyldig

 

Testing og dokumentasjon

 

Smittesporing og smitteoppfølging 

 

Kliniske prosedyrer

IDTittelRevisjonStatus
1900 Behandling, pleie og omsorg av døende pasienter (Ikke tilgjengelig) 4.2 Gyldig
29918 Stell av døde (Ikke tilgjengelig) 2.3 Gyldig
33223 Koronavirus - Forebygge skade på hud hos medarbeider 1.1 Gyldig

 

HR

IDTittelRevisjonStatus
1693 Dødsfall hos ansatt (Ikke tilgjengelig) 1.9 Gyldig
36129 Egenerklæring ved covid-19 for alle som skal arbeide med pasienter i Sykehjemsetaten 4.1 Gyldig