Koronavirus - Publiserte prosedyrer på internett v. 2.0

Her er en oversikt over korona-prosedyrer som gjelder ved langtidshjem/helsehus i Oslo kommune.

Med dette er Sykehjemsetatens korona-prosedyrer tilgjengelig for alle. Sykehjemsetaten tar ikke ansvar for bruk av innhold utenfor etaten.

Gul bakgrunnsfarge i prosedyren indikerer endringer siden forrige versjon. Du finner korona-prosedyrer under følgende deloverskrifter:

Smitteforebygging og smittebegrensning

IDTittelRevisjonStatus
2084 Følge av pasient/beboer til sykehus/ legevakt/ undersøkelse/mellom institusjoner 2.0 Gyldig
29663 Koronavirus - Besøksregler på langtidshjem og helsehus 8.2 Gyldig
29757 Koronavirus - Overordnet veileder Sykehjemsetaten 1.37 Gyldig
29811 Koronavirus - Daglig rengjøring og sluttdesinfeksjon 2.4 Gyldig
29812 Koronavirus - Mottak av beboere med kjent eller ukjent Covid-19-status på langtidshjem 1.17 Gyldig
29832 Koronavirus - Bruk av smittevernutstyr, på- og avkledning av smittevernutstyr 4.2 Gyldig
29843 Koronavirus - Bruk av plasser ved KCB senteret (Solvang helsehus) 1.9 Gyldig
29944 Koronavirus - Karantene, isolat og kohort 2.8 Gyldig
30000 Koronavirus - Aerosolgenererende prosedyrer og bruk av åndedrettsvern 1.5 Gyldig
30050 Koronavirus - Transport mellom institusjoner av Covid-19 pasienter 2.7 Gyldig
30334 Koronavirus - Veileder for eksterne tjenesteytere og arrangement i Sykehjemsetaten 2.29 Gyldig
30350 Koronavirus - Mottak av pasienter med kjent eller ukjent Covid-19-status på helsehus 1.8 Gyldig
31936 Koronavirus - Veileder for opprettelse av kohort 2.0 Gyldig
32040 Koronavirus - Frivillige og tvungne smitteverntiltak (covid-19) 1.1 Gyldig
36442 Koronavirus - Arrangementer og sammenkomster for julen 2021 1.2 Gyldig

 

Testing og dokumentasjon

 

Smittesporing og smitteoppfølging 

 

Kliniske prosedyrer

 

HR